Brake Shoes (105 x 30); Kawasaki, Suzuki

Prima

Regular price $18.99

Prima Brake Shoes
Dimensions: 105mm x 30mm KAWASAKI STREET BIKE
AR 50 A1 82 R
AR 80 A1 82 R
KAWASAKI ATV
KLT 110 A1/A2/A3 84-86 F
KLF 110 A1/A2/B1/B2 �Mojave� 87-88 F
KLT 160 A1 85 F
KLT 185 A1/A2 86-87 F
KLT 200 A1/A2/A3/A4/A4A 81-83 F
KLT 200 B1 83 F
KLT 200 C1/C2 83-84 F
KLT 250 A1/A2 82-83 F
KLT 250 C1/C2/C3 �Prairie� 83-85 F
KLT 250 P1 �Police� 84 F
KAWASAKI DIRT BIKE
KD 80 M1-M8 80-87 F & R
KD 80 N1/N2/N3 88-90 R
KE 100 A5/A6/A7/A8/A9/A10 76-81 F & R
KE 100 B1-B3/B6-B20 82-01 F & R
KM 100 A1/A2/A3/A3A/A4/A6/A7 76-81 F & R
KLX 110 (A1/A2/A3/A4/A6F/A7F
/A8F/A9F/CAF/DAF) 02-10 R
SUZUKI DIRT
DR-Z 110 K3/K4/K5 03-05 R