Koso 61mm Cylinder Gasket Kit - Honda Grom & Monkey

Primo Scooter Company

Regular price $38.99

Koso 61mm Cylinder Head Gasket and Cylinder Base Gasket for the Honda Grom and Honda Monkey (MA623100).

Specs
  • Includes 1 Head Gasket and 1 Base Gasket
Supported Models

Honda Grom 125, Honda Monkey 125